• Dvoupatrová restaurace s tankovou Pilsner Urquell,

  • tradiční českou kuchyní, vlastní pekárnou a pizzerií v centru Vrchlabí

telefonický kontakt

775 969 667

O pivu

Čistota a teplota sklenic

Řádně omytá a na 5°C vychlazená mokrá sklenice je základem pro načepování perfektní hladinky Pilsner Urquell. O čistotu sklenic se starají proškolení výčepní a o teplotu zachlazovací vany, kterými jsou vybaveny oba naše bary.

Transport piva

Hotové pivo se nepasterované stáčí v pivovaru ze zásobníků do automobilových cisteren. Na vozidle může být několik oddělených komor o velikosti desítek hektolitrů. V restauraci je pivo stočeno do nádrží (tanků) o objemu pět nebo deset hektolitrů, umístěných do vyhrazené, tepelně izolované místnosti – tankovny.


Tankovna

Je tepelně izolovaná místnost v zázemí restaurace. Jsou zde naležato umístěny nerezové tanky. Chladící agregát umístěný vně tankovny chladí celou místnost na teplotu 8 až 10 stupnňů Celsia. Mimo místnost, ale v nejbližším sousedství je umístěn kompresor se vzdušníkem pro dodávky tlakového vzduchu. Uvnitř tankovny je umístěno vybavení pro sanitaci potrubí a čištění a desinfekci tanků. Jsou zde také rozbočovací ventily pro možnost napájení více výčepních stolic a průtokoměry vytočeného piva. Do tankovny jsou zavedena potrubí pro přívod piva, pro výstup piva k výčepním stolicím, pro oběh chladícího média a přívod tlakového vzduchu. Potrubí pro přívod piva je zakončeno mimo tankovnu armaturami pro napojení hadic. Může to být přímo na stěně tankovny, ale také na venkovní stěně budovy, ve které je umístěna restaurace. Podstatné je, aby do blízkosti zakončení potrubí mohl zajet cisternový automobil. Hadice pro propojení cisterny na stacionární zařízení jsou součástí automobilu.


Princip funkce

Pivo je v tankovně uloženo uvnitř nerezových tanků v plastových polypropylenových vacích. Pro zachování dokonalé hygieny se použije pro každou dávku piva nový, absolutně sterilní vak. Pivo se do potrubí vytlačuje vzduchem vháněným mezi stěnu tanku a vak. Vzduch z kompresoru nepřijde do styku s pivem. Na správnou teplotu je vychlazená celá tankovna včetně veškerých potrubních rozvodů a vlastních tanků. Celá zásoba piva je trvale vychlazena na vhodnou teplotu, takže ani při velké výtoči nenastanou problémy s chlazením.


Výhody a nevýhody systému

Výhody

  • Tlakový vzduch se nemísí s pivem. Pivo méně pění.
  • Pivo skladované tímto způsobem může být nepasterizované a proto chutnější.
  • V provozovnách s velkou výtočí není nutné tak často narážet nové sudy, šetří se práce obsluhy.


Nevýhody

  • Toto zařízení má smysl jen tam, kde je výtoč piva skutečně velká.
  • Celé vybavení zabírá určité místo, je nutné čistit a udržovat i přívodní potrubí.
  • Musí být možné dojet až k restauraci s cisternovým automobilem a po dobu stáčení zde parkovat. To může být problém u provozoven v historických centrech.